Syksyn jäsenkyselyn tulokset

27.10.2016

Kymenlaakson Ekonomit toteutti jäsenkyselyn syys-lokakuussa 2016. Kutsu lähti 218:lle markkinointiluvan antaneelle jäsenelle, joista 77 vastasi (35%). Kiitämme saamistamme vastauksista ja palautteesta!

Jäsenkyselyn julkaistavaan tulosraporttiin pääset tältä sivulta ja  yhdistyksen Facebook-sivuilta.

- Kaksi kolmesta vastaajasta oli osallistunut Kymenlaakson Ekonomien tilaisuuksiin
- Yksi kolmasosa ei ollut osallistunut Kymenlaakson Ekonomien tilaisuuksiin; pääasiallinen syy osallistumattomuudelle oli ajankohdan sopimattomuus
- Yritysvierailujen ja koulutusten määrää piti kaksi kolmesta sopivana, mutta vapaa-ajan tilaisuuksia toivoi lisää kolmasosa vastanneista

Vastanneet antoivat monipuolista palautetta vapaan palautteen osioissa. Päällimmäiseksi nousee toive vapaa-ajan- ja kulttuuritapahtumien lisäämisestä. Hallitus sai ruusuja aktiivisuudesta ja viestinnästä. Esiin
nostettiin myös huoli siitä, tavoittaako nykyinen sähköinen viestintätapa kaikki jäsenet.

Vastavalittu Kymenlaakson Ekonomien uusi hallitus käy tarkasti läpi jäsenkyselyn tulokset ja annetun palautteen ja tekee parhaansa, jotta yhteisen järjestömme toiminta ja tarjonta vastaa mahdollisimman hyvin jäsenien toiveita ja tarpeita.

 

Kymenlaakson Ekonomien hallituksen 2015-2016 puolesta,

Jiri Jyrkiäinen
varapuheenjohtaja