Jäsenkyselyn 2018 tulokset

3.12.2018

Teimme lokakuussa 2018 toisen sähköisen jäsenkyselymme. Vastauksia tuli 68.

Kiitos kaikille teille, jotka osallistuitte kyselyyn!

Noin kaksi kolmasosaa vastanneista oli naisia. Kokopäivätyössä oli noin kaksi kolmasosaa ja viidennes oli eläkkeellä.

Ikäjakauma vastanneissa oli:

18–25 = 0 %
26–35 = 8,8 %
36–45 = 17,6 %
46–55 = 30,9 %
56–65 = 26,5 %
66–     = 16,2 %

Vastanneista 43 % oli osallistunut Kymenlaakson Ekonomien tilaisuuksiin viimeisen kahden vuoden aikana.

Vastanneet, jotka eivät olleet osallistuneet tilaisuuksiin (57 %), antoivat syyksi ajankohdan sopimattomuuden (59 %) tai itseä kiinnostavan aiheen puuttumisen (48 %). Noin 15 % sanoi syyksi sen, että ei tuntenut muita osallistujia. Tilaisuuksiin osallistumista ei kaipaa 15 %.

Tilaisuuksiin osallistumisen kolmen kärki oli:

1. Koulutustilaisuudet (59 %)
2. Yritysvierailut (52 %)
3. Kulttuuritapahtumat (45 %)

Muihin tapahtumiin oli osallistunut 17 % ja penkkiurheilutapahtumiin tai liikunnallisiin tapahtumiin 15 %. Ekonomilounaille tai After Work-tapahtumiin oli osallistunut 3 %.

Toiveissa erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä hajonta oli suurta, eikä mikään tilaisuustyyppi kohonnut erityisen toivotuksi, vaan nykyiseen tarjontaan oltiin valtaosin tyytyväisiä.

Kymenlaakson Ekonomien sähköisiä viestintäkanavia seurasi:

Verkkosivusto 22 %
Facebook-sivut 35 %
Uutiskirje 87 %

Saimme runsaasti vapaamuotoista palautetta toiminnastamme – iso kiitos siitä. Käymme sen läpi hallituksen kokouksissa ja kehitämme toimintaamme, jotta se palvelisi jäseniämme entistä paremmin.

Etenkin muihin jäseniin tutustumista ja verkostoitumista toivottiin. Pidämme tämän mielessä, kun suunnittelemme vuoden 2019 toimintaa.

Rohkaisen jokaista jäsentä lähestymään hallituksen edustajia tilaisuuksissamme, sillä otamme mielellämme vastaan risuja ja ruusuja sekä toiveita ja ideoita kasvokkain. Lupaamme myös jalkautua 'vieraisiin pöytiin', kun kokoonnumme koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

Selvennyksenä: kaikki tapahtumat pyritään saamaan myös painettuun Ekonomi-lehteen, mutta aika ajoin tilaisuuden toteutumisesta tai yksityiskohdista ei ole varmuutta vielä silloin, kun ilmoitus pitäisi jo toimittaa lehteen. Tämän vuoksi jotkin tilaisuudet eivät näy lehdessä, vaan ainoastaan uutiskirjeessä, verkkosivustolla ja Facebook-ryhmässä. Emme voi vaikuttaa Ekonomi-lehden asettamiin määräaikoihin ilmoitusten toimittamiselle.

Lisätiedot

Jiri Jyrkiäinen, varapuheenjohtaja
kymenlaaksonekonomit@ekonomit.fi