Hallitus 2023

Yleistä

Hallitus kokoontuu kuukausittain ja tiedottaa päätöksistään jäseniä mm. sähköisen uutiskirjeen kautta. Kymenlaakson Ekonomien seuraavan toimintakauden hallitus valitaan aina loppuvuodesta järjestettävässä sääntömääräisessä vuosikokouksessa. 

Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, olethan ennen vuosikokousta yhteydessä suoraan hallituksen puheenjohtajaan mahdollisesti avautuvista hallituspaikoista!

Hallituksen tehtävät

Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä edustaa yhdistystä. Se valitsee vuosittain yhdistykselle toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset (mukaan lukien vuosikokouksen) sekä valmistelee niissä käsiteltävät asiat. Lisäksi hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset.

Hallituksella on myös muita vaihtelevia tehtäviä. Se mm. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa jäsenyyteen kuuluvia asioita (kuten hyväksyy ja erottaa jäseniä), hoitaa yhdistyksen omaisuutta sekä huolehtii sen kirjanpidosta. Hallitus laatii myös toimintakertomuksen kuluneelta tilikaudelta sekä tekee toimintasuunnitelman talousarvioineen aina uudelle toimintakaudelle. Hallitus hoitaa myös tarpeen tullen tiedotusta sekä sidosryhmäyhteistyötä. 

Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2023

Hyvää alkanutta vuotta 2023!

Viime vuoden alussa kirjoittelin toiveestani päästä ns. ”normaaliin aikaan” takaisin. Nyt näyttää hyvältä! Matkailu on taas piristynyt ja yhteiskunta on jälleen avoinna kaikilta osin.

Tilanne on siis jälleen myös Kymenlaakson Ekonomien hallitukselle sellainen, että voimme lähteä etsimään ja järjestelemään myös yritysvierailuja. Vinkkejä kiinnostavista yritysvierailukohteista otetaankin mielellään vastaan.

Hallitus jatkaa yhteensä kymmenenhenkisenä tänäkin vuonna. Tämä vuosi 2023 on hallituksen kannalta myös sikäli helpompi, että olemme nyt lähes kaikki ehtineet saada kokemusta hallitustoiminnasta viime vuodelta.

Tapahtumasuunnittelu tälle vuodelle on käynnissä - seuraa siis viestintäkanaviamme: Sähköistä uutiskirjettämme, Facebook-sivuamme ja nettisivujamme.  Toivottavasti pääsemme tapaamaan teistä mahdollisimman monet tänä vuonna. Tervetuloa tapahtumiin mukaan!

Anne Mielonen
hallituksen puheenjohtaja