Hallitus 2022

Yleistä

Hallitus kokoontuu kuukausittain ja tiedottaa päätöksistään jäseniä mm. sähköisen uutiskirjeen kautta. Kymenlaakson Ekonomien seuraavan toimintakauden hallitus valitaan aina loppuvuodesta järjestettävässä sääntömääräisessä vuosikokouksessa. 

Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, olethan ennen vuosikokousta yhteydessä suoraan hallituksen puheenjohtajaan mahdollisesti avautuvista hallituspaikoista!

Hallituksen tehtävät

Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä edustaa yhdistystä. Se valitsee vuosittain yhdistykselle toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset (mukaan lukien vuosikokouksen) sekä valmistelee niissä käsiteltävät asiat. Lisäksi hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset.

Hallituksella on myös muita vaihtelevia tehtäviä. Se mm. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa jäsenyyteen kuuluvia asioita (kuten hyväksyy ja erottaa jäseniä), hoitaa yhdistyksen omaisuutta sekä huolehtii sen kirjanpidosta. Hallitus laatii myös toimintakertomuksen kuluneelta tilikaudelta sekä tekee toimintasuunnitelman talousarvioineen aina uudelle toimintakaudelle. Hallitus hoitaa myös tarpeen tullen tiedotusta sekä sidosryhmäyhteistyötä. 

Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2022

Hyvää alkanutta vuotta 2022!

Kun katsoo viime vuotta ja peilaa sitä tähän alkaneeseen vuoteen, ajatuksiin hiipii jo tutuksi tullut teema: poikkeusaika jatkuu yhä edelleen, eikä loppua ole vielä näköpiirissä. Olenkin jo alkanut pohtia, mikä sitten on ”normaali aika”? Ainakin itse pidän normaaliajan yhtenä ominaispiirteenä sitä, että yhteiskunta on taas kaikilta osin auki ja jokainen yrittäjä saa harjoittaa liiketoimintaansa ilman koronan aiheuttamia rajoituksia.

Huolimatta tämänhetkisestä yhteiskunnan tilanteesta, olen kuitenkin innoissani valinnastani puheenjohtajaksi sekä myös isosti siitä, että saimme kasaan upean määrän hallitusjäseniä! Ennen vuoden 2021 vuosikokousta olimme huolissamme, saadaanko hallitusta ollenkaan kasaan. Koko ajan olin kuitenkin sitä mieltä, että innokkaita ehdokkaita löytyisi varmasti, kunhan vaan löydämme heidät. Hallituksen hätähuutoon vastattiinkin moninaisilla yhteydenotoilla ja nyt hallituksessa on itseni lisäksi yhdeksän henkilöä.

Uudella hallituksella on jo aluillaan tämän vuoden tapahtumasuunnittelu. Pyrimme löytämään mielenkiintoisia tapahtumia, joita pystyisimme järjestämään, huomioiden voimassa olevat rajoitukset. Seuraa siis viestintäkanaviamme: Sähköistä uutiskirjettämme, Facebook-sivuamme ja nettisivujamme. Toivottavasti pääsemme tapaamaan myös livenä tänä vuonna. 

Tervetuloa mukaan!
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Anne Mielonen
hallituksen puheenjohtaja