Hallitus 2021

Yleistä

Hallitus kokoontuu kuukausittain ja tiedottaa päätöksistään jäseniä mm. sähköisen uutiskirjeen kautta. Kymenlaakson Ekonomien seuraavan toimintakauden hallitus valitaan aina loppuvuodesta järjestettävässä sääntömääräisessä vuosikokouksessa. 

Jos olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, olethan ennen vuosikokousta yhteydessä suoraan hallituksen puheenjohtajaan mahdollisesti avautuvista hallituspaikoista!

Hallituksen tehtävät

Hallituksen pääasiallisena tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä edustaa yhdistystä. Se valitsee vuosittain yhdistykselle toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset (mukaan lukien vuosikokouksen) sekä valmistelee niissä käsiteltävät asiat. Lisäksi hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset.

Hallituksella on myös muita vaihtelevia tehtäviä. Se mm. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa jäsenyyteen kuuluvia asioita (kuten hyväksyy ja erottaa jäseniä), hoitaa yhdistyksen omaisuutta sekä huolehtii sen kirjanpidosta. Hallitus laatii myös toimintakertomuksen kuluneelta tilikaudelta sekä tekee toimintasuunnitelman talousarvioineen aina uudelle toimintakaudelle. Hallitus hoitaa myös tarpeen tullen tiedotusta sekä sidosryhmäyhteistyötä. 

Puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2021

Tervehdys!  

Viime vuosi oli Kymenlaakson Ekonomit ry:n 75. toimintavuosi, mutta valitettavasti maailmanlaajuinen pandemia asetti omat rajoituksensa niin yhdistyksen, kuin kaikkien meidän toiminnalle ja elämälle. Tätä vuotta aloittaessa olemmekin nyt uuden edessä, ja tuleva vuosi näyttäytyy meille avoimena ja jossain määrin myös epävarmana. Aiemmin vuosikalenterin suunnittelulle on ollut jo jonkinlaiset raamit tässä vaiheessa, mutta nyt meidän, kuten kaikkien muidenkin tulee noudattaa kaikessa suunnittelussa asetettuja suosituksia ja määräyksiä, minkä lisäksi tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.   

Vallitsevista olosuhteista huolimatta haluan kuitenkin lähteä katsomaan tulevaa vuotta positiivisin mielin. Olemme hallituksessa pyrkineet huomioimaan suunnittelussamme jäsenistön erilaisia toiveita sekä tarpeita ja suunnitelleet tapahtumia niiden pohjalta. Rajoitusten jatkuessa lisäämme mahdollisesti verkkotapahtumia ja -koulutuksia. Aiemmin suositumpia tapahtumiamme ovat olleet yritysvierailut, joita on nyt haastavampi järjestää, mutta yritämme järjestää korvaavia tilaisuuksia ja otamme myös mielellämme vastaan ehdotuksia toivomistanne tapahtumista.  
Suunniteltuihin tapahtumiin pääsette tutustumaan uutiskirjeissä, yhdistyksen nettisivuilla sekä Facebookissa. Kaikki tapahtumat tulevat myös Suomen Ekonomien tapahtumakalenteriin, jonka kautta pääsette ilmoittautumaan myös muiden alueyhdistysten avoimiin tapahtumiin sekä ilmaisiin webinaareihin.  
Seuratkaa siis ilmoitteluamme, niin pidämme teidät ajan tasalla tapahtumien toteutuksesta. Muistakaa käyttää myös Suomen Ekonomien uravalmentajien, työsuhdelakimiesten sekä muiden asiantuntijoiden tarjoamia palveluita hyödyksenne, ne on tarkoitettu juuri meitä jäseniä varten! 

Hyvää vuotta 2021 kaikille ja tervetuloa mukaan toimintaan sen eri muodoissaan!  

Heidi Koski 
hallituksen puheenjohtaja